• Sectia Mecanico-Energetica

  Executa lucrari de revizii, reparatii planificate si accidentale la echipamentele hidroenergetice din centralele hidroelectrice. citeste mai mult...

 • Sectia Scafandrii

  Este autorizata pentru a executa servicii de scafanderie si lucrari sub apa. citeste mai mult...

 • Sectia Constructii

  Executa lucrari de intretinere si reparatii la constructiile hidrotehnice, civile si industriale (drumuri si poduri). citeste mai mult...

 • Sectia Mecanico-Energetica

  Executa lucrari de confectii metalice complexe si prelucrari prin aschiere. citeste mai mult...

Despre noi

SC HIDROSERV Slatina SA s-a desprins din SC HIDROELECTRICA SA, datorita externalizarii activitatii de servicii de reparatii si intretinere aferente domeniului hidroenergetic.

SC HIDROSERV Slatina SA are ca obiect de activitate:

 • Lucrari de intretinere, revizii tehnice, reparatii si modernizari la agregate si instalatii electrice.
 • Lucrari de reparatii la echipamentele hidromecanice si electrice.
 • Servicii de scafandrerie si lucrari executate sub apa.
 • Lucrari de reparatii si verificari metrologice la aparatele de masura si control.
 • Servicii de deservire tehnica si reparatii de autovehicule si de utilaje de constructii.
 • Inchirieri utilaje de constructii: excavatoare, macarale, incarcator frontal Wolla, autogreder.
 • Servicii de transport rutier de marfuri.
 • Confectii metalice si lucrari de constructii industriale si civile.
 • Verificari si probe la instalatiile sub presiune si de ridicat autorizate ISCIR.
 • Lucrari de verificare, reparatii, intretinere la sisteme, instalatii si dispozitive de limitare si stingtere a incendiilor.
        

 

SC HIDROSERV Slatina SA are resursele organizatorice si umane care ii dau posibilitatea sa tina permanent sub control factorii care afecteaza calitatea. Acest lucru i-a permis sa certifice sistemul de management integrat calitate-mediu-SSM in conformitate cu SR EN ISO 9001:2001, SR EN ISO 14001 :2005 si OHSAS 18001 :1999 ( certificat SRAC-SMC nr.1387/2003, certificat SRAC -SMM NR 123/2004 si respectiv certificat SRAC-SSM nr. 90/2005).

        9001     14001     18001     iqnet     8000

Activitatile de executie, service si inchirieri autovehicule si utilaje de constructii sunt autorizate de RAR, cu nr. de autorizatie:161/01.06.2004 pentru domeniul Montare verificare aparate de control/limitatoare de viteza (Tahograf MF-CE 102, CE102-1; VEEDER TOOT 2400, 8300, 8400; VDO KIENZLE 1314,1318,1324;MOTOMETER EGK 100).

Pentru lucrari de reparatii si verificari metrologice pentru dispozitive de masurare si monitorizare, Laboratorul Metrologie din cadrul SC HIDROSERV Slatina este autorizat de DJML-Craiova, conform SR EN ISO 17025:2001 cu nr. de autorizatie: DJ-24-05.

Personalul din cadrul Laboratorului PRAM este autorizat de catre ANRE pentru proiectare si executie retele de instalatii electrice de joasa, medie si inalta tensiune.

Pentru lucrari de montare si reparare macarale, poduri rulante si electropalane cu autorizatie nr. 429-528/1/2005.

Sistemul de management intergrat calitate-mediu-SSM este certificat de catre SRAC pentru domeniul: executie si service pentru lucrari de reparatii electromecanice, hidraulice-aer, confectii metalice, reparatii si intretinere constructii, intretinere si inchirieri utilaje auto, reparatii PRAM, reparatii si verificari metrologice.

Avantajele ofertei SC Hidroserv Slatina SA sunt:

 • Un personal calificat cu experienta in domeniu;
 • Realizarea intregii game de lucrari de instalatii cu un singur contract;
 • O selectie atenta si riguroasa a furnizorilor;
 • Folosirea celor mai moderne materiale si tehnologii;
 • Controlul permanent al costurilor de productie prin eficientizarea activitatii;
 • Dotarea foarte buna cu echipamente tehnologice performante;

Buna executie a lucrarilor este dovedita si prin numeroasele scrisori de recomandare din partea beneficiarilor nostri, in care se arata disponibilitatea, promptitudinea si seriozitatea de care a dat dovada personalul nostru pentru rezolvarea oricaror probleme aparute pe timpul derularii contractelor.